Thi công lắp đặt hệ thống cơ điện cho dự án FEC 2 – Bà Nà Làng Pháp

  • Tên công trình: Thi công lắp đặt hệ thống cơ điện cho dự án FEC 2 – Bà Nà Làng Pháp

  • Thời gian thực hiện: Năm 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Dự án khác

Cung cấp và lắp đặt hệ thống cơ điện cho dự án Hạ tầng cảnh quan lâu đài Bà Nà
Cung cấp và lắp đặt hệ thống cơ điện cho dự án Hạ tầng cảnh quan lâu đài Bà Nà
  • Thời gian thực hiện: Năm 2020
Cung cấp và lắp đặt hệ thống cơ điện cho ga cáp kéo số 2 –Bà Nà Làng Pháp
Cung cấp và lắp đặt hệ thống cơ điện cho ga cáp kéo số 2 –Bà Nà Làng Pháp
  • Thời gian thực hiện: Năm 2020
Cung cấp và lắp đặt hệ thống cơ điện cho Nhà hàng Bakerry –Bà Nà Làng Pháp
Cung cấp và lắp đặt hệ thống cơ điện cho Nhà hàng Bakerry –Bà Nà Làng Pháp
  • Thời gian thực hiện: Năm 2020