Dự án - Năm 2019

Thi công lắp đặt hệ thống cơ điện cho lâu đài Mgalerry - Bà Nà Làng Pháp
Thi công lắp đặt hệ thống cơ điện cho lâu đài Mgalerry - Bà Nà Làng Pháp
 • Thời gian thực hiện: Năm 2019
Thi công lắp đặt hệ thống cơ điện cho 4 căn nhà mẫu của cụm dự án Fusion Resort & Villas Đà Nẵng
Thi công lắp đặt hệ thống cơ điện cho 4 căn nhà mẫu của cụm dự án Fusion Resort & Villas Đà Nẵng
 • Thời gian thực hiện: Năm 2019
Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa cho nhà hàng Banana Premium Đà Nẵng
Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa cho nhà hàng Banana Premium Đà Nẵng
 • Thời gian thực hiện: Năm 2019
Cung cấp và lắp đặt hệ thống hệ thống cơ điện cho 3 căn biệt thự đồi thuộc dự án Banyantree Resort Lăng Cô Huế
Cung cấp và lắp đặt hệ thống hệ thống cơ điện cho 3 căn biệt thự đồi thuộc dự án Banyantree Resort Lăng Cô Huế
 • Thời gian thực hiện: Năm 2019
Thi công lắp đặt hệ thống cơ điện khách sạn Liberty Đà Nẵng
Thi công lắp đặt hệ thống cơ điện khách sạn Liberty Đà Nẵng
 • Thời gian thực hiện: Năm 2019
Thi công lắp đặt hệ thống cơ điện dự án Ocean Receiption Resort Đà Nẵng
Thi công lắp đặt hệ thống cơ điện dự án Ocean Receiption Resort Đà Nẵng
 • Thời gian thực hiện: Năm 2019
Cung cấp và lắp đặt hệ thống cơ điện tòa nhà văn phòng Nhân Luật Đà Nẵng
Cung cấp và lắp đặt hệ thống cơ điện tòa nhà văn phòng Nhân Luật Đà Nẵng
 • Thời gian thực hiện: Năm 2019
Cung cấp và lắp đặt hệ thống cơ điện cho quảng trường Noel Plaza- Bà Nà Làng Pháp
Cung cấp và lắp đặt hệ thống cơ điện cho quảng trường Noel Plaza- Bà Nà Làng Pháp
 • Thời gian thực hiện: Năm 2019
Thi công lắp đặt hệ thống cơ điện nhà ga cáp treo 16 - Bà Nà Làng Pháp
Thi công lắp đặt hệ thống cơ điện nhà ga cáp treo 16 - Bà Nà Làng Pháp
 • Thời gian thực hiện: Năm 2019
Thi công lắp đặt hệ thống cơ điện cho Laguna Huế
Thi công lắp đặt hệ thống cơ điện cho Laguna Huế
 • Thời gian thực hiện: Năm 2019
Cung cấp và lắp đặt hệ thống cơ điện cho nhà hàng Arapang - Bà Nà Làng Pháp
Cung cấp và lắp đặt hệ thống cơ điện cho nhà hàng Arapang - Bà Nà Làng Pháp
 • Thời gian thực hiện: Năm 2019
Cung cấp và lắp đặt hệ thống cơ điện cho dự án cải tạo nhà hàng Beer - Bà Nà Làng Pháp
Cung cấp và lắp đặt hệ thống cơ điện cho dự án cải tạo nhà hàng Beer - Bà Nà Làng Pháp
 • Thời gian thực hiện: Năm 2019 
Cung cấp và lắp đặt hệ thống cơ điện cho nhà hàng Beer Plaza mở rộng - Bà Nà Làng Pháp
Cung cấp và lắp đặt hệ thống cơ điện cho nhà hàng Beer Plaza mở rộng - Bà Nà Làng Pháp
 • Thời gian thực hiện: Năm 2019
Thi công lắp đặt hệ thống cơ điện cho hệ thống chiếu sáng ngoài nhà Façade - Bà Nà Làng Pháp
Thi công lắp đặt hệ thống cơ điện cho hệ thống chiếu sáng ngoài nhà Façade - Bà Nà Làng Pháp
 • Thời gian thực hiện: Năm 2019