Thi công lắp đặt hệ thống cơ điện nhà ga cáp treo 16 - Bà Nà Làng Pháp

  • Tên công trình: Thi công lắp đặt hệ thống cơ điện nhà ga cáp treo 16 -  Bà Nà Làng Pháp

  • Thời gian thực hiện: Năm 2019

 

Dự án khác

Thi công lắp đặt hệ thống cơ điện cho Laguna Huế
Thi công lắp đặt hệ thống cơ điện cho Laguna Huế
  • Thời gian thực hiện: Năm 2019
Thi công lắp đặt hệ thống cơ điện cho 4 căn nhà mẫu của cụm dự án Fusion Resort & Villas Đà Nẵng
Thi công lắp đặt hệ thống cơ điện cho 4 căn nhà mẫu của cụm dự án Fusion Resort & Villas Đà Nẵng
  • Thời gian thực hiện: Năm 2019
Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa cho nhà hàng Banana Premium Đà Nẵng
Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa cho nhà hàng Banana Premium Đà Nẵng
  • Thời gian thực hiện: Năm 2019