Dự án - Năm 2018

Thi công hệ thống cơ điện nhà hàng Kavkaz Baku - Bà Nà Làng Pháp
Thi công hệ thống cơ điện nhà hàng Kavkaz Baku - Bà Nà Làng Pháp
  • Thời gian thực hiện: Năm 2018
Thi công lắp đặt hệ thống cơ điện nhà hàng Nhật – Little Tokyo - Bà Nà Làng Pháp
Thi công lắp đặt hệ thống cơ điện nhà hàng Nhật – Little Tokyo - Bà Nà Làng Pháp
  • Thời gian thực hiện: Năm 2018
Thi công lắp đặt hệ thống cơ điện nhà hàng Trung Quốc (Nhà hàng LeLouver) - Bà Nà Làng Pháp
Thi công lắp đặt hệ thống cơ điện nhà hàng Trung Quốc (Nhà hàng LeLouver) - Bà Nà Làng Pháp
  • Thời gian thực hiện: Năm 2018
Thi công lắp đặt hệ thống cơ điện nhà hàng Beer Plaza - Bà Nà Làng Pháp
Thi công lắp đặt hệ thống cơ điện nhà hàng Beer Plaza - Bà Nà Làng Pháp
  • Thời gian thực hiện: Năm 2018