Dự án - Năm 2017

Thi công lắp đặt hệ thống cơ điện dự án Cocobay tòa tháp KB1
Thi công lắp đặt hệ thống cơ điện dự án Cocobay tòa tháp KB1
  • Thời gian thực hiện: Năm 2017
Thi công lắp đặt hệ thống cơ điện cho nhà hàng Bến du thuyền Đà Nẵng
Thi công lắp đặt hệ thống cơ điện cho nhà hàng Bến du thuyền Đà Nẵng
  • Thời gian thực hiện: Năm 2017
Thi công lắp đặt Hệ thống Cơ, Điện Cho 2 căn villa mẫu nằm trong sân gôn Montgomerie Links Đà Nẵng
Thi công lắp đặt Hệ thống Cơ, Điện Cho 2 căn villa mẫu nằm trong sân gôn Montgomerie Links Đà Nẵng
  • Thời gian thực hiện: Năm 2017
Thi công lắp đặt Hệ thống Cơ, Điện Cho các căn villa Laguna Park nằm rong khu Resort Banyantree Lăng Cô, Huế
Thi công lắp đặt Hệ thống Cơ, Điện Cho các căn villa Laguna Park nằm rong khu Resort Banyantree Lăng Cô, Huế
  • Thời gian thực hiện: Năm 2017