Cung cấp và lắp đặt hệ thống cơ điện cho dự án Hạ tầng cảnh quan lâu đài Bà Nà

  • Tên công trình: Cung cấp và lắp đặt hệ thống cơ điện cho dự án Hạ tầng cảnh quan lâu đài Bà Nà

  • Thời gian thực hiện: Năm 2020

 

 

Dự án khác

Thi công lắp đặt hệ thống cơ điện cho dự án FEC 2 – Bà Nà Làng Pháp
Thi công lắp đặt hệ thống cơ điện cho dự án FEC 2 – Bà Nà Làng Pháp
  • Thời gian thực hiện: Năm 2020
Cung cấp và lắp đặt hệ thống cơ điện cho ga cáp kéo số 2 –Bà Nà Làng Pháp
Cung cấp và lắp đặt hệ thống cơ điện cho ga cáp kéo số 2 –Bà Nà Làng Pháp
  • Thời gian thực hiện: Năm 2020
Cung cấp và lắp đặt hệ thống cơ điện cho Nhà hàng Bakerry –Bà Nà Làng Pháp
Cung cấp và lắp đặt hệ thống cơ điện cho Nhà hàng Bakerry –Bà Nà Làng Pháp
  • Thời gian thực hiện: Năm 2020